Związek Ślązaków w Chicago to organizacja charytatywna zrzeszająca w swoich szeregach ludzi , którzy urodzili się i wychowali na Śląsku, przyjechali na Śląsk za przysłowiowym kawałkiem chleba” czyli do pracy oraz wszystkich sympatyków naszego regionu, folkloru i tradycji ludowych, które stanowią korzenie naszej kultury. Celem naszej działalności jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi a w szczególności naszym milusińskim czyli kochanym dzieciom. Aby pozyskać środki dla potrzebujących organizujemy letnie pikniki, różnego rodzaju zabawy taneczne oraz doroczny „Bal Barbórkowy”. Pomoc nasza dociera do tych najbardziej potrzebujących a w szczególności do domów dziecka, Ochronek, Świetlic, które opiekują się dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych oraz chorym dzieciom w biednych rodzinach.
Członkowie naszego związku prowadzą również audycję radiową „Na Śląskiej Fali” nadawanej na stacji WPNA 1490 AM, w każdą sobotę od godziny 6 do 8 wieczorem oraz drogą internetową o tej samej porze. Największym bogactwem Śląska są ludzie, którzy dumnie i radośnie utożsamiają się ze śląską kulturą. Bo właśnie Ślązacy szanujący śląską mowę, stroje regionalne i wszelkie inne śląskie tradycje sprawiają, że Śląsk żyje, Śląsko godka, której możecie posłuchać na naszej audycji to tylko jeden z wielu elementów śląskiej kultury. Celem naszej audycji jest przedstawienie, utrwalenie naszych obyczajów i zwyczajów, wspaniałej śląskiej muzyki oraz śląskiego humoru. Poprzez tę audycję pragniemy dotrzeć do serc wszystkich Rodaków nie tylko w Chicago, ale na całym świecie. >>>

Historia Zwiazku Ślązaków w Chicago

Jubileusz 20 lecia naszego Związku to uroczystość, którą możemy się dzisiaj poszczycić.

Związek Ślązaków w Ameryce, powstał spontanicznie po radiowej audycji prowadzonej przez

redaktora Jerzego Juraka. W czerwcową niedzielę 1992 roku, Jerzy Jurak zaprosił do Radia

"Studio A" kilka osób ze Śląska i w trakcie rozmowy na antenie radiowej zapytał: ciekawe ilu

Ślązaków mieszka w Chicago? Telefony rozdzwoniły się, że nie nadążano ich odbierać i tak

było przez całe dwie godziny audycji. Zaproponowano, aby chętni spotkali się przed

Restauracją Staropolska na Belmont Ave, po programie. Ilość zebranych osób przeszła

najśmielsze wyobrażenia. Było ich około dwustu.

Początkowo Ślązacy spotykali się towarzysko, a działalność jako Związek Ślązaków

w Ameryce rozpoczęła się po wrześniowym pikniku Ślązaków w 1993 roku. Organizatorami

pikniku byli: bracia Czesław Brzęk, Roman Brzęk, Piotr Brzęk, Magdalena Szczygieł,

Krystyna i Kazimierz Drożdżyński, Janusz i Zofia Kołatek, Czesław Mietluk. Prowadzącymi

piknik byli radiowcy: Jerzy Jurak i Jarosław Maculewicz. Po tygodniu od bardzo udanego

pikniku doszło do zebrania w sali bankietowej Ambasador Janiny Lanch, gdzie zawiązał się

Związek Ślązaków. Na następnym zebraniu wybrano pierwszy zarząd:

 prezes RomanBrzęk,

wiceprezes JarosławMaculewicz,

sekretarz CzesławMietluk,

skrabnik PiotrBrzęk.

Do kolejnej dużej imprezy doszło 4 grudnia 1993 roku. Był to pierwszy Bal Barbórkowy

w Chicago. Towarzyskie spotkania przekształciły się w comiesięczne zebrania.

Wybrano nazwę organizacji:

Związek Ślązaków w Ameryce Północnej ‐ North American Union of Silesian

Czesław Mietluk opracował pierwsze logo zawierające wizerunek szybu górniczego i SearsTower.

W późniejszym czasie Henryk Maroń wprowadził zmiany dodając kolory i nadając kształt

obecnego logo. W lutym 1994 roku odbyło się pierwsze walne zebranie, na którym wybrano

nowy Zarząd: prezes JarosławMaculewicz, wiceprezes KatarzynaZymelka,

sekretarz - Jolanta Wissmann, skarbnik - Maria Klain. Po wyborach opracowano statut

Związku i dokonano rejestracji organizacji w Urzędzie Stanu Illinois. Zgodnie ze statutem

Związek prowadzi działalność społeczną, kulturalną i charytatywną. Organizuje trzy pikniki

rocznie, dwie zabawy, grzybobranie, a kończy sezon Balem Barbórkowym. Zarobione

pieniądze przeznaczane są na pomoc charytatywną w Polsce i Ameryce.

Popularność organizowanych imprez powiększa grono zwolenników Związku.

W marcu 1996 roku, na walnym zebraniu dokonano wyboru kolejnego Zarządu:

prezes JanuszKołatek, wiceprezes RomanSobański, sekretarz JarosławMaculewicz,

skarbnik - Jerzy Szyrzyna.

W tym czasie pojawiła się szansa na program radiowy. Grupa śląskich biznesów postanowiła

go sponsorować. Wybrano nazwę programu: "Na Śląskiej Fali". Pierwsza audycja radiowa

zostaje nadana w maju 1996 roku na paśmie WPNA 1490 AM. Program prowadzony był

przez Jarosława Maculewicza i Romana Sobańskiego w gwarze śląskiej. Od tej pory w każdą

sobotę od godziny 9 PM do 11 PM program prowadzony jest na żywo przez członków

Związku. Audycja radiowa " Na Śląskiej Fali" cieszy się dużą popularnością i sympatią.

Jest rozpoznawalnym elementem Związku Ślązaków.

W okresie od 1996 do 2003 roku, Zarząd Związku pracował w niezmienionym składzie

z Januszem Kołatkiem jako Prezesem. W tym czasie Związek kontynuował swoją działalność

społeczną, kulturalną i charytatywną. Stawał się coraz bardziej znany wśród Polonii

w Chicago, co było zasługą Prezesa Związku Janusza Kołatka, który potrafił skupić wokół

siebie wiele osób chętnych do pracy i pomocy na rzecz Związku. Jego nagła śmierć

w sierpniu 2003 roku pogrążyła w smutku członków Związku. Odszedł wspaniały człowiek,

pełen poświęcenia, zaangażowany w pracę radia, znany ze swojego „otwartego serca”

i życzliwości dla ludzi. Jego obowiązki przejął Jerzy Szyrzyna.


W kwietniu 2005 roku wybrano nowy Zarząd Związku: prezes JerzySzyrzyna, wiceprezesi:

Chester Karol Szymiczek i Józef Więcek, który równocześnie pełnił funkcję prezesa radia,

skarbnik - Halina Szymiczek, sekretarz - Barbara Lichorad, organizator imprez - Urszula

Ciszek, komisja rewizyjna: Stanisław Kunach, Krzysztof Ciszek, śp. Paweł Dykta. Zasadnicze

kierunki działalności Związku pozostały bez zmian. Organizowane są pikniki, zabawy taneczne,

bale barbórkowe. Dochody z tych imprez przeznaczane są na donacje: pomoc dla domów

dziecka, osób chorych, osób dotkniętych tragicznymi zdarzeniami. Nieprzerwanie prowadzona

jest audycja radiowa " Na Śląskiej Fali".

W październiku 2006 roku na walnym zebraniu dokonano wyboru kolejnego Zarządu: prezes

- Chester Karol Szymiczek, wiceprezesi: Halina Szyrzyna i Józef Więcek prezesradia,

skarbnik - Renata Niezgoda, sekretarz - Barbara Lichorad, organizator imprez: Jadwiga Rup

i Barbara Jaromin, komisja rewizyjna: Andrzej Jaromin, Mirosław Mierny, Urszula Ciszek.

Ważnym wydarzeniem tego okresu było zakupienie sztandaru dla Związku. Po długoletnich

staraniach i dzięki zaangażowaniu Jerzego Szyrzyny, chlubą naszej organizacji stał się

sztandar z wizerunkiem Matki Boskiej Piekarskiej z jednej strony, a logo Związku z drugiej.

W dniu 25 listopada 2007 roku w kościele św. Szczepana w Tinley Park odbyła się uroczysta

msza św., na której poświęcono sztandar. Projekt sztandaru opracowali członkowie Związku,

a sztandar został wykonany w Pracowni Szat Liturgicznych w Piekarach Śląskich u sióstr

Boromeuszek. Sztandar jest przechowywany w specjalnej gablocie w Kościele

Św. Heleny,w Chicago. Wybór Matki Boskiej Piekarskiej na sztandar nie był przypadkowy.

Kult Matki Boskiej Piekarskiej na Śląsku sięga bardzo odległej przeszłości, bo do około

1660 roku. W 1676 roku w Tarnowskich Górach wybuchła zaraza dżumy, która ustapiła

po „ procesji błagalnej”. Pielgrzymowali zdrowi i chorzy, wierzący i niewierzący. Pomoc

Maryi okazała się jedynym lekarstwem. Na pamiątką tego zdarzenia Tarnogórzanie

zobowiazali się udawać co rocznie w niedzielę po 2 lipca do Sanktuarium Matki Boskiej

Piekarskiej. Tradycja ta trwa do dziś. Cudowna moc Piekarskiej Madonny dotarła do

Czech, gdzie i tam panowała zaraza. Po przejściu przez Pragę procesji z obrazem Matki

Bożej Piekarskiej zaraza całkowicie ustąpiła.

W historii Piekarskiego Obrazu zapisała się także wizyta króla Jana III Sobieskiego, który

zmierzając z odsieczą pod Wiedeń zatrzymał się w Piekarach i modlił się przed kopią

obrazu. Od 1947 roku, do tego słynącego łaskami miejsca, rokrocznie w ostatnią niedzielę

maja ściągają tłumy mężczyzn i młodzieńców, pragnących pokłonić się Śląskiej Gospodyni.

Do grona czcicieli Maryi Piekarskiej, włączył się również kardynał Karol Wojtyła.

W latach 1965 1978,co roku podczas majowej pielgrzymki mężczyzn głosił na wzgórzu

Piekarskim Słowo Boże, skierowane do gromadzących się w tym dniu w Piekarach ludzi

utrudzonych ciężką pracą. Jako Ojciec Święty Jan Paweł II co roku posyłał piekarskim

pielgrzymom specjalnie dla nich dedykowane przesłanie w formie telegramów, lub

nagrań. Bardzo liczne są też sierpniowe pielgrzymki kobiet. Matka Boża Piekarska często

zwana też jest Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, bliska każdemu mieszkańcowi

ziemi Śląskiej:

Matko Piekarska, Opiekunko sławna,

Orędowniczko wszelkich łask,

Co nam cudami słyniesz z dawien dawna,

Przyodziewając kraj nasz w blask.

Ciebie dziecięcym sercem błagamy:

Weź w swą opiekę zbożny nasz lud,

Lepszej od ciebie matki nie mamy,

Co by w błękity wiodła nas cnót.

W maju 2008 roku, dzięki staraniom Prezesa Chestera Karola Szymiczka Związek

zorganizował I Biesiadę Śląską pod tytułem "Dla Ciebie Mamo". Było to duże

przedsięwzięcie organizacyjne, które odbyło się w Portage Theater w Chicago i cieszyło

się dużym zainteresowaniem. Atrakcją Biesiady były występy śląskiego artysty Mirosława

Szołtyska z zespołem oraz występy młodzieżowego polonijnego zespołu folklorystycznego

„Wesoły Lud".W marcu 2009 roku odbyło się walne zebranie, na którym wybrano Zarząd w składzie:

prezes - Marek Niezgoda, wiceprezes MirosławMierny, który w 2009 zrezygnował z

funkcji, po wyborach uzupełniających przejęła jego obowiązki jako wiceprezes BarbaraJaromin,

 skarbnik JózefWięcek, sekretarz BarbaraLichorad, organizator imprez -

Jadwiga Rup, komisja rewizyjna: Halina Szymiczek, Jerzy Szyrzyna, Renata Niezgoda.

W tym składzie Zarząd pracuje do chwili obecnej, z wyłączeniem komisji rewizyjnej.

Po wyborach w marcu 2011 roku komisja rewizyjna pracuje w składzie: Elżbieta Wysocka,

Halina Szymiczek, Marian Wójcik.

W lipcu 2010 roku została zmieniona nazwa związku z:

Związek Ślązaków w Ameryce Północnej (North American Union of Silesian)

na :

Związek Górnoślązaków w Chicago (Chicago Union of Upper Silesian),

dla polonii w Chicago nadal zachowana zostaje nazwa Związek Ślązaków.

Przez cały okres 20lecia

charakter i działalność Związku Ślązaków nie uległa zmianie.

Związek jest organizacją, która zgodnie ze swoim statutem skupia Ślązaków oraz miłośników

Ziemi Śląskiej i ma na celu:

- pielęgnowanie kultury, tradycji i gwary śląskiej

- prowadzenie działalności społecznej i kulturalnej,

- prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz pomocy rodakom, a w szczególności

dzieciom na Śląsku, w Polsce oraz na terenie USA.

W trakcie swojej działalności Związek zorganizował pomoc dla wielu instytucji, organizacji

oraz osób prywatnych. Stara się w miarę możliwości wspierać tych wszystkich, którzy się

o taką pomoc zwrócą.

W listopadzie 2009 roku, kiedy w wyniku tragicznego wypadku na kopalni Halemba

w Rudzie Śląskiej zginęło wielu górników, Związek przekazał rodzinom dotkniętym tragedią

pomoc finansową.

W 2010 roku została przeprowadzona wielka akcja pomocy dla powodzian z Bierunia

w województwie Śląskim. Ponad 10 ton ubrań, koców i środków czystości zostało przekazanych

powodzianom. Było to możliwe dzięki wsparciu i włączeniu się do tej akcji całej

Polonii w Chicago. Informacje o tej szczytnej akcji przekazywały media polonijne.

Pomieszczenia do zbiórki i sortowania darów użyczyła polonijna firma wysyłkowa Palamer.

Coroczne wysyłanie paczek do domów dziecka szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia

stało się już tradycją. W akcji tej wspierają nas parafianie kościoła św. Heleny

w Chicago, gdzie proboszczem jest kapelan naszego Związku ks.Waldemar Stawiarski oraz

kościoła św. Błażeja w Summit, gdzie odbywają się comiesięczne zebrania związkowe.

 Miłym wydarzeniem towarzyskim były tzw. "Śląskie klachy u goroli" czyli śląska gwara,

piosenki, anegdotki na żywo z udziałem publiczności w Art Galery Cafe. Widowisko to

cieszyło się powodzeniem i uznaniem w kręgach polonijnych. Występ ponowiono dwukrotnie

w restaurcjach: Anastazja i Art Galery Cafe. Program prowadzili członkowie związku.

Wartym odnotowania jest fakt, iż w 2011 roku w kościele św. Heleny w trakcie spotkania

opłatkowego doszło do telespotkania za pośrednictwem skype ze Ślązakami zgromadzonymi

w sali Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, umożliwiajac

złożenie życzeń świątecznonoworocznych

oraz wspólne śpiewanie kolęd i śląskich piosenek.

Szczególnie ważnym wydarzeniem ostatnich lat były wizyty gości z Polski. Już w 2009 roku

zapoczątkowała się współpraca z Radnym Rady Miasta Katowice JózefemZawadzkim.

Jako społecznik, osoba z otwartym sercem zaangażował się również w działalność

charytatywną Związku. Uczestniczył w Balach Barbórkowych i obchodach Konstytucji3Maja.

Ponadto dzięki jego ofiarności zbiory kulturowe Związku Ślązaków powiększyły

się o liczne pamiątki i z jego pomocą nawiązał się kontakt z Urzędem Miasta Katowice

i Urzędem Wojewódzkim.

W 2011 roku w uroczystościach obchodów 3Maja w Chicago brali udział:

I Wicewojewo da Śląski Stanisław Dąbrowa, Radny Miasta Katowice Józef Zawadzki.

W trakcie pobytu w Chicago I Wicewojewoda i Radny Katowic byli zapraszani przez

Konsulat RP, Prezesa ZNP Franciszka Spulę, Polish American Chamber Comerce, radia

i telewizji oraz wielu biznesów polonijnych. Zaszczycili również swą obecnością audycje

„Na Śląskiej Fali”. W wyniku współpracy z Urzędem Wojewódzkim i dzięki staraniom

Związku Ślązaków Muzeum Polskie w Ameryce powiększyło swoje zbiory o śląskie stroje.

Obecnie znajduje się tam kompletny strój górniczy z lampą oraz paradny strój ślązaczki.

Strój górniczy z lampą przekazał Radny Józef Zawadzki, a strój ślązaczki I Wicewojewoda

Śląski. Wizyty gości z Polski były możliwe dzięki ofiarności, gościnności i wielkiemu

zaangażowaniu prezesa Marka Niezgody i jego rodziny oraz członków Związku Ślązaków.

W 2011 roku Prezes Związku Górnośląskiego z siedzibą w Katowicach Pan Andrzej Stania

nawiązał kontakt z Prezesem Związku Markiem Niezgodą. Zaprosił Związek Ślązaków do

uczestnictwa w konferencji naukowej poświęconej migracjom górnoślązaków XX wieku,

w ramach trzydniowego I Światowego Zjazdu Górnoślązaków. Pozytywną odpowiedzią na

zaproszenie była obecność reprezentantów Związku. W Sejmie Śląskim w Katowicach na

konferencji naukowej 16 września 2011 roku przedstawiciel Zarządu Józef Więcek

wygłosił odczyt na temat Związku Ślązaków i jego działalności charytatywnej.

Pięcioosobowa grupa godnie reprezentowała nieliczną, ale prężnie działającą organizację.

Praca społeczna nie należy do łatwych. Związek Ślązaków dziękuje wszystkim tym, którzy

przez te 20 lat, pomagali i doradzali, a także podnosili na duchu.

Tradycyjnie w drugą niedzielę grudnia jest odprawiana corocznie msza św.

Za Związek Ślązaków oraz za członków, którzy odeszli już do wieczności….                                                                                                                                   

Przy „wurście”, krupniokach i zimnym piwie Ślązacy w Chicago zakończyli sezon piknikowy


Relacja Andrzeja Baraniaka      10/07/2016

DEON24.comWięcej info

Witam,Jesteśmy już po dwóch Wigilijkach z Dziećmi na których to dostały paczki, które to otrzymaliśmy od Was.Mam nadzieje, że zdjęciaoddaja otmosferę - wszyscy mówią (pracownicy), że zrobiliście furorę - ja też tak uważam, że zrobiliście wiele dobra wspierając nasze…

Więcej info I Ty Zostań Mikołajem 2016

Paczki z prezentami w drodze do Polski. Szlachetna akcja Związku Ślązaków w Chicago „I Ty zostań Mikołajem”

Relacja Andrzeja Baraniaka      10/22/2016

DEON24.com
Więcej info

Świąteczna wysyłka paczek z Chicago do Polski dla dzieci z domów dziecka, podczas wręczania paczek dzieciom towarzyszył specjaly wysłannik Mikołajów z Chicago Michal Stefanski - Wręczenie prezentów Świątecznych w Domu Dziecka "ZAKĄTEK" — w: Katowice.

                                                         06/12/2015
Więcej info I Ty Zostań Mikołajem 2015 “Śląsk to Ziemia na której rosną diamenty” - ( JP2 )
Każdo historia mo swój początek a tak zaczyno się naszo historia Kaj my som, co robiemy i co o nos inni godajom my ślonzoki wiemy co chcemy robić i co nom sprawio przyjemność i satyswakcja to pomagać innym a zwłaszcza dzieciom bo tak cza.
2017 © Zwiazek Slazakow 2017 © Chicago Union of Upper Silesians Kalyndorz Imprez                              Pomagomy innym                            Złap nos w sieci

Email:

SEND WPISZ SWÓJ EMAIL WYŚLEMY DO CIEBIE PROGRAM NASZYCH CHARYTATYWNYCH IMPREZ NA 2019 ROK
CHICAGO UNION OF UPPER SILESIANS 501©(3) NON-PROFIT DONATE Thank You Very Much For All Donations

O Eciku, karlusach, grubie i szychcie. 20 lat programu „Na śląskiej fali 4 maja 1996 roku w polonijnym eterze po raz pierwszy zabrzmiała śląsko godka. Przez 20 lat, jakie minęły od emisji pierwszego programu „Na śląskiej fali”                        Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP
Więcej info

Związek Ślązaków w Ameryce Północnej zainaugurował letni sezon działalności charytatywnej. Kilkaset osób zgromadzonych na platformie dwunastej w parku Schiller Woods najpierw uczestniczyło w mszy świętej sprawowanej w intencji członków tej organizacji przez ks. Rafała Stecza, a później w piknikowej zabawie obfitującej w konkursy, tańce i smaczne jedzenie.

Relacja Andrzeja Baraniaka- Radio DEON24.com


Więcej info Piknik 06/04/2017

Związek Ślązaków świętuje 25-lecie charytatywnej działalności. Zbiórka na hospicjum dziecięce w Tychach


Relacja Andrzeja Baraniaka Radio Deon24.comWięcej info

Ślązacy o wielkim sercu na jubileuszowym pikniku w Chicago

Już po raz drugi tego lata Związek Ślązaków w Chicago oraz program radiowy „Na Śląskiej Fali”

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka Dziennik Związkowy

Więcej info Piknik 06/04/2017 Piknik 07/16/2017

Chicagowska Polonia dla Świetlikowa

Radioton WPNA 1490 AM na rzecz hospicjum dziecięcego


Alicja Otap Dziennik Związkowy


Więcej info

25 Barbórka Związku Ślązaków w Chiago

W sobotni wieczór salę bankietową Lone Tree Manore w Niles

Wypełnili po brzegi Ślązacy, górnicy w pięknych galowych

mundurach i ich rodziny i znajomi…

Tekst i zdjęcia: Artur Partyka Dziennik Związkowy

Więcej info 25 Barbórka 12/02/2017 Radioton 10/21/2017

25 Barbórka Związku Ślązaków w Ameryce

Północnej. Ćwierć wieku pomagania


Relacja Andrzeja Baraniaka Radio Deon24.comWięcej info

Wiosenna Zabawa  Eagle Soccer Club 5844 N Milwaukee Ave Chicago

Rozpoczęcie sezonu imprez charytatywnych 2018 od Wiosennej Zabawy „Na Śląskiej Fali”

Radio WPNA 1490AM - Na Śląskiej Fali.
Wiosenna zabawa 04/14/2018 25 Barbórka 12/07/2017 Więcej info

W niedzielę 8 lipca odbył się Ślaski Piknik w Plenerze zorganizowany przez Związek Ślązaków w Chicago.


Relacja Zdjęcia Andrzej Brach Tygodnik PROGRAM


Więcej info

Halloween Fest Party

Pozraz pierwszy zorganizowana zabawa Halloween Fest Party przez Związek Ślązaków w Chicago zgromadziła wielu chętnych do zabawy przebierańców i chyba powtóżymy to za rok.


Radio WPNA 1490AM - Na Śląskiej Fali.
Halloween Party 10/27/2018 Piknik 6/8/2018

Krupnioki, zołza i inne maszkyty na śląskim pikniku w plenerze  Związek Ślązaków w Chicago, działający już ponad ćwierć wieku, wraz z programem radiowym Na Śląskiej Fali zorganizował w niedzielę 8 lipca piknik w plenerze.Tekst i zdjęcia : Artur Partyka


Więcej info

ŚLĄZACY DLA STOWARZYSZENIA „ORATORIUM”Celebrujący w roku ubiegłym ćwierćwiecze istnienia Związek Ślązaków w Ameryce Północnej rozpoczął sezon letni piknikiem charytatywnym na rzecz podopiecznych ze Stowarzyszenia „Oratorium” w Stalowej Woli.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP
Więcej info INFOLINIA Piknik 6/8/2018 DZ - Piknik 6/8/2018

BARBÓRKA 2018 - Chicago. Górnicze tradycje, zwyczaje i obrzędy od 26 lat w środowisku chicagowskiej Polonii starają się kultywować członkowie Związku Ślązaków w Ameryce Północnej… organizując doroczny Bal Barbórkowy,Więcej info INFOLINIA Piknik 12/7/2018

PIOTR BRZĘK PREZESEM ZWIĄZKU ŚLĄZAKÓW W AMERYCE PÓŁNOCNEJ Ostatniego marca na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym spotkali się członkowie Związku Ślązaków

Więcej info DZ - 4/5/2019 ZAPRASZAMY Festyn Krupnioka 28 Czerwca 2020 Bal Barbórkowy 28 Listopad 2020