Historia Powstania Związku Ślązaków w Ameryce Północnej

Związek Ślązaków w Chicago to organizacja charytatywna zrzeszająca w swoich szeregach ludzi , którzy urodzili się i wychowali na Śląsku, przyjechali na Śląsk za przysłowiowym kawałkiem chleba” czyli do pracy oraz wszystkich sympatyków naszego regionu, folkloru i tradycji ludowych, które stanowią korzenie naszej kultury. Celem naszej działalności jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi a w szczególności naszym milusińskim czyli kochanym dzieciom.

 Aby pozyskać środki dla potrzebujących organizujemy letnie pikniki, różnego rodzaju zabawy taneczne oraz doroczny Bal Barbórkowy”. Pomoc nasza dociera do tych najbardziej potrzebujących a w szczególności do domów dziecka, Ochronek, Świetlic, które opiekują się dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych oraz chorym dzieciom w biednych rodzinach. Członkowie naszego związku prowadzą również audycję radiową Na Śląskiej Fali” nadawanej na stacji WEUR 1490 AM, w każdą sobotę od godziny 6 do 8 wieczorem oraz drogą internetową o tej samej porze.

 Największym bogactwem Śląska są ludzie, którzy dumnie i radośnie utożsamiają się ze śląską kulturą. Bo właśnie Ślązacy szanujący śląską mowę, stroje regionalne i wszelkie inne śląskie tradycje sprawiają, że Śląsk żyje, Śląsko godka, której możecie posłuchać na naszej audycji to tylko jeden z wielu elementów śląskiej kultury. Celem naszej audycji jest przedstawienie, utrwalenie naszych obyczajów i zwyczajów, wspaniałej śląskiej muzyki oraz śląskiego humoru. Poprzez tę audycję pragniemy dotrzeć do serc wszystkich Rodaków nie tylko w Chicago, ale na całym świecie. >>>

Rok 2022 Jest rokiem w którym Związek Ślązaków Ameryki Północnej – Chicago obchodzi podwójny Jubileusz 30 Lecia istnienia Związku Ślązaków w Chicago oraz 30-go Balu Barbórkowego 2022. Jubileusz 30 lecia Związku Ślązaków w Chicago to uroczystość, którą możemy się poszczycić i zapisać w historii działalności ZS za wyjątkowe wydarzenie 30 lecia działalności Związku Ślązaków w propagowaniu Śląskiej Kultury i tradycji na ziemi Waszyngtona od 1992 roku…

Od 30 lat Związek Ślązaków w Chicago prowadzi działalność edukacyjną, filantropijną i kulturalną. To dzieło nie byłaby możliwe bez Waszego nieustannego wsparcia. Jesteśmy wdzięczni, że wspólnie tworzymy lepsze jutro dla Polonii zamieszkującej Amerykę, jak również dla Polaków w naszej Ojczyźnie.

W podziękowaniu za te wspaniałe 30 lat naszej wspólnej pracy pragniemy wyrazić wdzięczność Matce Boskiej Piekarskiej za wsparcie i błogosławieństwo. Aby uczcić ten wspaniały jubileusz postanowiliśmy stworzyć coś co stanowić będzie inspirację dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków.  Postanowiliśmy wspólnymi siłami zbudować Śląską Kapliczkę Matki Boskiej Piekarskiej w Merrillville IN. To szczególne miejsce wpisało się na mapie chicagowskiej Polonii jako wyjątkowe dla polskiej tradycji pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Merrillville IN.

W podziękowaniu za te wspaniałe trzy dziesięciolecia działalności pragniemy wyrazić wdzięczność Matce Boskiej Piekarskiej za orędownictwo i wstawiennictwo.

Związek Ślązaków w Chicago zaprasza wszystkich Ślązaków z Chicago oraz innych zakątków Stanów Zjednoczonych i Kanady, jak również wszystkich miłośników i sympatyków śląskiej ziemi, kultury i tradycji do wsparcia inicjatywy powstania Śląskiej Kapliczki Matki Boskiej Piekarskiej – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Merrillville IN. Ta Śląska Kapliczka znajdzie godne miejsce w Kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej, za zgodą ojców Salwatorianów i kustosza Sanktuarium księdza Mikołaja Markiewicza.
Chcemy sprawić, aby zgodnie ze śląską tradycją pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej możliwa będzie peregrynacja do sanktuarium w Merrillville IN i złożenie pokłonu naszej Pani Piekarskiej, by czuwała nad nami tukej i tam.

Historia Związku Ślązaków w Chicago.

Związek Ślązaków w Ameryce, powstał spontanicznie po radiowej audycji prowadzonej przez
redaktora Jerzego Juraka. W czerwcową niedzielę 1992 roku, Jerzy Jurak zaprosił do Radia
“Studio A” kilka osób ze Śląska i w trakcie rozmowy na antenie radiowej zapytał: ciekawe ilu
Ślązaków mieszka w Chicago? Telefony rozdzwoniły się, że nie nadążano ich odbierać i tak
było przez całe dwie godziny audycji. Zaproponowano, aby chętni spotkali się przed
Restauracją Staropolska na Belmont Ave, po programie. Ilość zebranych osób przeszła
najśmielsze wyobrażenia. Było ich około dwustu.
Początkowo Ślązacy spotykali się towarzysko, a działalność jako Związek Ślązaków
w Ameryce rozpoczęła się po wrześniowym pikniku Ślązaków w 1993 roku. Organizatorami
pikniku byli: bracia Czesław Brzęk, Roman Brzęk, Piotr Brzęk, Magdalena Szczygieł,
Krystyna i Kazimierz Drożdżyński, Janusz i Zofia Kołatek, Czesław Mietluk. Prowadzącymi
piknik byli radiowcy: Jerzy Jurak i Jarosław Maculewicz. Po tygodniu od bardzo udanego
pikniku doszło do zebrania w sali bankietowej Ambasador Janiny Lanch, gdzie zawiązał się
Związek Ślązaków. Na następnym zebraniu wybrano pierwszy zarząd:
prezes Roman Brzęk,
wiceprezes Jarosław Maculewicz,
sekretarz Czesław Mietluk,
skrabnik Piotr Brzęk.
Do kolejnej dużej imprezy doszło 4 grudnia 1993 roku. Był to pierwszy Bal Barbórkowy
w Chicago. Towarzyskie spotkania przekształciły się w comiesięczne zebrania.
Wybrano nazwę organizacji:
Związek Ślązaków w Ameryce Północnej ‐ North American Union of Silesian
Czesław Mietluk opracował pierwsze logo zawierające wizerunek szybu górniczego i SearsTower.
W późniejszym czasie Henryk Maroń wprowadził zmiany dodając kolory i nadając kształt
obecnego logo. W lutym 1994 roku odbyło się pierwsze walne zebranie, na którym wybrano
nowy Zarząd: prezes Jarosław Maculewicz, wiceprezes Katarzyna Zymelka,
sekretarz – Jolanta Wissmann, skarbnik – Maria Klain. Po wyborach opracowano statut
Związku i dokonano rejestracji organizacji w Urzędzie Stanu Illinois. Zgodnie ze statutem
Związek prowadzi działalność społeczną, kulturalną i charytatywną. Organizuje trzy pikniki
rocznie, dwie zabawy, grzybobranie, a kończy sezon Balem Barbórkowym. Zarobione
pieniądze przeznaczane są na pomoc charytatywną w Polsce i Ameryce.
Popularność organizowanych imprez powiększa grono zwolenników Związku.
W marcu 1996 roku, na walnym zebraniu dokonano wyboru kolejnego Zarządu:
prezes Janusz Kołatek, wiceprezes Roman Sobański, sekretarz Jarosław Maculewicz,
skarbnik – Jerzy Szyrzyna.
W tym czasie pojawiła się szansa na program radiowy. Grupa śląskich biznesów postanowiła
go sponsorować. Wybrano nazwę programu: “Na Śląskiej Fali”. Pierwsza audycja radiowa
zostaje nadana w maju 1996 roku na paśmie WPNA 1490 AM. Program prowadzony był
przez Jarosława Maculewicza i Romana Sobańskiego w gwarze śląskiej. Od tej pory w każdą
sobotę od godziny 9 PM do 11 PM program prowadzony jest na żywo przez członków
Związku. Audycja radiowa ” Na Śląskiej Fali” cieszy się dużą popularnością i sympatią.
Jest rozpoznawalnym elementem Związku Ślązaków.
W okresie od 1996 do 2003 roku, Zarząd Związku pracował w niezmienionym składzie
z Januszem Kołatkiem jako Prezesem. W tym czasie Związek kontynuował swoją działalność
społeczną, kulturalną i charytatywną. Stawał się coraz bardziej znany wśród Polonii
w Chicago, co było zasługą Prezesa Związku Janusza Kołatka, który potrafił skupić wokół
siebie wiele osób chętnych do pracy i pomocy na rzecz Związku. Jego nagła śmierć
w sierpniu 2003 roku pogrążyła w smutku członków Związku. Odszedł wspaniały człowiek,
pełen poświęcenia, zaangażowany w pracę radia, znany ze swojego „otwartego serca”
i życzliwości dla ludzi. Jego obowiązki przejął Jerzy Szyrzyna.

W kwietniu 2005 roku wybrano nowy Zarząd Związku: prezes JerzySzyrzyna, wiceprezesi:
Chester Karol Szymiczek i Józef Więcek, który równocześnie pełnił funkcję prezesa radia,
skarbnik – Halina Szymiczek, sekretarz – Barbara Lichorad, organizator imprez – Urszula
Ciszek, komisja rewizyjna: Stanisław Kunach, Krzysztof Ciszek, śp. Paweł Dykta. Zasadnicze
kierunki działalności Związku pozostały bez zmian. Organizowane są pikniki, zabawy taneczne,
bale barbórkowe. Dochody z tych imprez przeznaczane są na donacje: pomoc dla domów
dziecka, osób chorych, osób dotkniętych tragicznymi zdarzeniami. Nieprzerwanie prowadzona
jest audycja radiowa ” Na Śląskiej Fali”.
W październiku 2006 roku na walnym zebraniu dokonano wyboru kolejnego Zarządu: prezes
– Chester Karol Szymiczek, wiceprezesi: Halina Szyrzyna i Józef Więcek prezesradia,
skarbnik – Renata Niezgoda, sekretarz – Barbara Lichorad, organizator imprez: Jadwiga Rup
i Barbara Jaromin, komisja rewizyjna: Andrzej Jaromin, Mirosław Mierny, Urszula Ciszek.
Ważnym wydarzeniem tego okresu było zakupienie sztandaru dla Związku. Po długoletnich
staraniach i dzięki zaangażowaniu Jerzego Szyrzyny, chlubą naszej organizacji stał się
sztandar z wizerunkiem Matki Boskiej Piekarskiej z jednej strony, a logo Związku z drugiej.
W dniu 25 listopada 2007 roku w kościele św. Szczepana w Tinley Park odbyła się uroczysta
msza św., na której poświęcono sztandar. Projekt sztandaru opracowali członkowie Związku,
a sztandar został wykonany w Pracowni Szat Liturgicznych w Piekarach Śląskich u sióstr
Boromeuszek. Sztandar jest przechowywany w specjalnej gablocie w Kościele
Św. Heleny,w Chicago. Wybór Matki Boskiej Piekarskiej na sztandar nie był przypadkowy.
Kult Matki Boskiej Piekarskiej na Śląsku sięga bardzo odległej przeszłości, bo do około
1660 roku. W 1676 roku w Tarnowskich Górach wybuchła zaraza dżumy, która ustapiła
po „ procesji błagalnej”. Pielgrzymowali zdrowi i chorzy, wierzący i niewierzący. Pomoc
Maryi okazała się jedynym lekarstwem. Na pamiątką tego zdarzenia Tarnogórzanie
zobowiazali się udawać co rocznie w niedzielę po 2 lipca do Sanktuarium Matki Boskiej
Piekarskiej. Tradycja ta trwa do dziś. Cudowna moc Piekarskiej Madonny dotarła do
Czech, gdzie i tam panowała zaraza. Po przejściu przez Pragę procesji z obrazem Matki
Bożej Piekarskiej zaraza całkowicie ustąpiła.
W historii Piekarskiego Obrazu zapisała się także wizyta króla Jana III Sobieskiego, który
zmierzając z odsieczą pod Wiedeń zatrzymał się w Piekarach i modlił się przed kopią
obrazu. Od 1947 roku, do tego słynącego łaskami miejsca, rokrocznie w ostatnią niedzielę
maja ściągają tłumy mężczyzn i młodzieńców, pragnących pokłonić się Śląskiej Gospodyni.
Do grona czcicieli Maryi Piekarskiej, włączył się również kardynał Karol Wojtyła.
W latach 1965 1978,co roku podczas majowej pielgrzymki mężczyzn głosił na wzgórzu
Piekarskim Słowo Boże, skierowane do gromadzących się w tym dniu w Piekarach ludzi
utrudzonych ciężką pracą. Jako Ojciec Święty Jan Paweł II co roku posyłał piekarskim
pielgrzymom specjalnie dla nich dedykowane przesłanie w formie telegramów, lub
nagrań. Bardzo liczne są też sierpniowe pielgrzymki kobiet. Matka Boża Piekarska często
zwana też jest Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, bliska każdemu mieszkańcowi
ziemi Śląskiej:
Matko Piekarska, Opiekunko sławna,
Orędowniczko wszelkich łask,
Co nam cudami słyniesz z dawien dawna,
Przyodziewając kraj nasz w blask.
Ciebie dziecięcym sercem błagamy:
Weź w swą opiekę zbożny nasz lud,
Lepszej od ciebie matki nie mamy,
Co by w błękity wiodła nas cnót.
W maju 2008 roku, dzięki staraniom Prezesa Chestera Karola Szymiczka Związek
zorganizował I Biesiadę Śląską pod tytułem “Dla Ciebie Mamo”. Było to duże
przedsięwzięcie organizacyjne, które odbyło się w Portage Theater w Chicago i cieszyło
się dużym zainteresowaniem. Atrakcją Biesiady były występy śląskiego artysty Mirosława
Szołtyska z zespołem oraz występy młodzieżowego polonijnego zespołu folklorystycznego
„Wesoły Lud”.W marcu 2009 roku odbyło się walne zebranie, na którym wybrano Zarząd w składzie:
prezes – Marek Niezgoda, wiceprezes MirosławMierny, który w 2009 zrezygnował z
funkcji, po wyborach uzupełniających przejęła jego obowiązki jako wiceprezes BarbaraJaromin,
skarbnik JózefWięcek, sekretarz BarbaraLichorad, organizator imprez –
Jadwiga Rup, komisja rewizyjna: Halina Szymiczek, Jerzy Szyrzyna, Renata Niezgoda.
W tym składzie Zarząd pracuje do chwili obecnej, z wyłączeniem komisji rewizyjnej.
Po wyborach w marcu 2011 roku komisja rewizyjna pracuje w składzie: Elżbieta Wysocka,
Halina Szymiczek, Marian Wójcik.
W lipcu 2010 roku została zmieniona nazwa związku z:
Związek Ślązaków w Ameryce Północnej (North American Union of Silesian)
na :
Związek Górnoślązaków w Chicago (Chicago Union of Upper Silesian),
dla polonii w Chicago nadal zachowana zostaje nazwa Związek Ślązaków.
Przez cały okres 20lecia
charakter i działalność Związku Ślązaków nie uległa zmianie.
Związek jest organizacją, która zgodnie ze swoim statutem skupia Ślązaków oraz miłośników
Ziemi Śląskiej i ma na celu:
– pielęgnowanie kultury, tradycji i gwary śląskiej
– prowadzenie działalności społecznej i kulturalnej,
– prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz pomocy rodakom, a w szczególności
dzieciom na Śląsku, w Polsce oraz na terenie USA.
W trakcie swojej działalności Związek zorganizował pomoc dla wielu instytucji, organizacji
oraz osób prywatnych. Stara się w miarę możliwości wspierać tych wszystkich, którzy się
o taką pomoc zwrócą.
W listopadzie 2009 roku, kiedy w wyniku tragicznego wypadku na kopalni Halemba
w Rudzie Śląskiej zginęło wielu górników, Związek przekazał rodzinom dotkniętym tragedią
pomoc finansową.
W 2010 roku została przeprowadzona wielka akcja pomocy dla powodzian z Bierunia
w województwie Śląskim. Ponad 10 ton ubrań, koców i środków czystości zostało przekazanych
powodzianom. Było to możliwe dzięki wsparciu i włączeniu się do tej akcji całej
Polonii w Chicago. Informacje o tej szczytnej akcji przekazywały media polonijne.
Pomieszczenia do zbiórki i sortowania darów użyczyła polonijna firma wysyłkowa Palamer.
Coroczne wysyłanie paczek do domów dziecka szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia
stało się już tradycją. W akcji tej wspierają nas parafianie kościoła św. Heleny
w Chicago, gdzie proboszczem jest kapelan naszego Związku ks.Waldemar Stawiarski oraz
kościoła św. Błażeja w Summit, gdzie odbywają się comiesięczne zebrania związkowe.
Miłym wydarzeniem towarzyskim były tzw. “Śląskie klachy u goroli” czyli śląska gwara,
piosenki, anegdotki na żywo z udziałem publiczności w Art Galery Cafe. Widowisko to
cieszyło się powodzeniem i uznaniem w kręgach polonijnych. Występ ponowiono dwukrotnie
w restaurcjach: Anastazja i Art Galery Cafe. Program prowadzili członkowie związku.
Wartym odnotowania jest fakt, iż w 2011 roku w kościele św. Heleny w trakcie spotkania
opłatkowego doszło do telespotkania za pośrednictwem skype ze Ślązakami zgromadzonymi
w sali Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, umożliwiajac
złożenie życzeń świątecznonoworocznych
oraz wspólne śpiewanie kolęd i śląskich piosenek.
Szczególnie ważnym wydarzeniem ostatnich lat były wizyty gości z Polski. Już w 2009 roku
zapoczątkowała się współpraca z Radnym Rady Miasta Katowice JózefemZawadzkim.
Jako społecznik, osoba z otwartym sercem zaangażował się również w działalność
charytatywną Związku. Uczestniczył w Balach Barbórkowych i obchodach Konstytucji3Maja.
Ponadto dzięki jego ofiarności zbiory kulturowe Związku Ślązaków powiększyły
się o liczne pamiątki i z jego pomocą nawiązał się kontakt z Urzędem Miasta Katowice
i Urzędem Wojewódzkim.
W 2011 roku w uroczystościach obchodów 3Maja w Chicago brali udział:
I Wicewojewo da Śląski Stanisław Dąbrowa, Radny Miasta Katowice Józef Zawadzki.
W trakcie pobytu w Chicago I Wicewojewoda i Radny Katowic byli zapraszani przez
Konsulat RP, Prezesa ZNP Franciszka Spulę, Polish American Chamber Comerce, radia
i telewizji oraz wielu biznesów polonijnych. Zaszczycili również swą obecnością audycje
„Na Śląskiej Fali”. W wyniku współpracy z Urzędem Wojewódzkim i dzięki staraniom
Związku Ślązaków Muzeum Polskie w Ameryce powiększyło swoje zbiory o śląskie stroje.
Obecnie znajduje się tam kompletny strój górniczy z lampą oraz paradny strój ślązaczki.
Strój górniczy z lampą przekazał Radny Józef Zawadzki, a strój ślązaczki I Wicewojewoda
Śląski. Wizyty gości z Polski były możliwe dzięki ofiarności, gościnności i wielkiemu
zaangażowaniu prezesa Marka Niezgody i jego rodziny oraz członków Związku Ślązaków.
W 2011 roku Prezes Związku Górnośląskiego z siedzibą w Katowicach Pan Andrzej Stania
nawiązał kontakt z Prezesem Związku Markiem Niezgodą. Zaprosił Związek Ślązaków do
uczestnictwa w konferencji naukowej poświęconej migracjom górnoślązaków XX wieku,
w ramach trzydniowego I Światowego Zjazdu Górnoślązaków. Pozytywną odpowiedzią na
zaproszenie była obecność reprezentantów Związku. W Sejmie Śląskim w Katowicach na
konferencji naukowej 16 września 2011 roku przedstawiciel Zarządu Józef Więcek
wygłosił odczyt na temat Związku Ślązaków i jego działalności charytatywnej.
Pięcioosobowa grupa godnie reprezentowała nieliczną, ale prężnie działającą organizację.
Praca społeczna nie należy do łatwych. Związek Ślązaków dziękuje wszystkim tym, którzy
przez te 20 lat, pomagali i doradzali, a także podnosili na duchu.
Tradycyjnie w grudniu jest odprawiana corocznie msza św.
Za Związek Ślązaków oraz za członków, którzy odeszli już do wieczności….