You are currently viewing Niech żyje nam górniczy stan!
Górnicy w mundurach galowych w towarzystwie pań o imieniu Barbara.

Niech żyje nam górniczy stan!

Dziennik Związkowy.

30. Barbórka Związku Ślązaków w Chicago

Tegoroczna Barbórka Związku Ślązaków w Chicago z pewnością przejdzie do historii. To niezwykle ważne górnicze święto, przypadające 4 grudnia, obchodzono w jego przeddzień, a więc w sobotę, 3 grudnia w Niles. Wydarzanie to zyskało wyjątkową oprawę, ponieważ podczas uroczystości świętowano też 30-lecie powstania Związku Ślązaków w Chicago.

Bal barbórkowy poprzedziły ważne wystąpienia. Jako pierwszy, głos zabrał Piotr Brzęk, prezes Związku Ślązaków w Chicago, który przywitał wszystkich przybyłych gości. Następnie odśpiewano amerykański hymn narodowy, a potem polski i górniczy. W dalszej części oficjalnej przemawiał konsul RP w Chicago Paweł Zyzak, który podkreślił, że pochodzi z Bielska-Białej, miasta położonego w Beskidach, które nazwał płucami Śląska. Zaznaczył również, że wielu członków jego rodziny pracowało w kopalni.

Następnie głos zabrał Stanisław Sarna, prezes Związku Podhalan w Chicago, a po nim dr Łucja Mirowska-Kopeć, prezes Towarzystwa Dolnośląskiego w Chicago, która przekazała na ręce prezesa Związku Ślązaków specjalne podziękowania za działalność patriotyczną i kulturalną. Po czym ponownie wystąpił Piotr Brzęk. W swoim wystąpieniu nawiązał do barw flagi polskiej i śląskiej. Odwołał się do historycznego momentu przybycia na ziemię amerykańską pierwszych osadników ze Śląska, jak również początków istnienia Związku Ślązaków. Wspomniał także o stworzeniu kapliczki w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Merrillville w Indianie, w której umieszczony będzie obraz Matki Boskiej Piekarskiej, aby w ten sposób uczcić 30-lecie powstania Związku Ślązaków. Piotr Brzęk podkreślił, że kult Matki Boskiej Piekarskiej posiada szczególne znaczenie dla Ślązaków, którzy co roku pielgrzymują do jej sanktuarium w Piekarach Śląskich. W ramach swojej działalności Związek Ślązaków w Chicago prowadzi działalność edukacyjną, filantropijną i kulturalną, wspierając tym samym Polonię zamieszkującą Amerykę, jak również rodaków w kraju. – Aby uczcić ten wspaniały jubileusz, postanowiliśmy stworzyć coś, co stanowić będzie inspirację dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków. Postanowiliśmy wspólnymi siłami zbudować Śląską Kapliczkę Matki Boskiej Piekarskiej w Merrillville – podkreślił Piotr Brzęk.

Po przemówieniu prezesa Związku Ślązaków nastąpiło uroczyste odsłonięcie obrazu Matki Boskiej Piekarskiej, który już wkrótce pojawi się w sanktuarium w Merrillville. Atrakcją sobotniego wieczoru był występ zespołu Wesoły Lud, który zaprezentował w strojach regionalnych śląskie tańce ludowe. Członkowie zespołu zaprosili uczestników imprezy do tańca i tym samym rozpoczęła się zabawa, która trwała do późnej nocy.

Podczas Barbórki wręczono wyróżnienia dla honorowych członków Związku Ślązaków. Otrzymali je: Barbara Lichorad, Marian Wójcik, Ryszard i Beata Kozicki, Barbara i Andrzej Jaromin, Stanisław Kunach, ks. Mikołaj Markiewicz SDS oraz br. Piotr Bogowski SDS oraz Marek i Renata Niezgoda. Tytuł Honorowego Prezesa Związku Ślązaków przyznano Józefowi Więckowi.

Urozmaiceniem wieczoru była loteria fantowa, w której główną nagrodą był bilet lotniczy do Polski ufundowany przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Szczęśliwy los przypadł Urszuli Surmacz. Na imprezie nie zabrakło tradycyjnych śląskich potraw i smakołyków. Szczególnie wyróżniono wszystkie Barbary i górników w galowych mundurach, którym wręczono nagrody. Panie otrzymały szampana i kwiaty, a panowie butelkę mocniejszego trunku.

Tekst i zdjęcia:

Alicja Jarosz Gunawardhana

redakcja@zwiazkowy.com

Dziennik Związkowy…