Wybory ZS 2023

Wybory nowego zarządu Związku Ślązaków w Chicago 2023-2025

Wybory do nowego zarządu Związku Ślązaków w Chicago na okres 2023-2025 odbyły się 23 kwietnia 2023 roku. Proces wyborczy przeszedł kilka etapów, które składały się z rejestracji kandydatów, kampanii wyborczej oraz głosowania członków Związku.

Przebieg wyborów do nowego zarządu Związku Ślązaków w Chicago dnia 23 kwietnia 2023 roku, w którym wybrano skład zarządu na okres 2023-2025, można opisać w następujący sposób:

Rejestracja kandydatów: Członkowie Związku mieli możliwość zgłaszania swoich kandydatur na różne stanowiska w zarządzie. Kandydaci musieli spełniać określone warunki i przedstawić swoje programy i cele na kolejną kadencję.

Głosowanie: Głosowanie odbyło się w dniu 23 kwietnia 2023 roku. Członkowie Związku mieli możliwość oddania swojego głosu na wybranych kandydatów. Głosowanie było tajne i przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi w prawie wyborczym Związku Ślązaków w Chicago.

Nad procesem przebiegu wyborów czuwała wybrana z pośród członków przewodnicząca wyborów Barbara Lichorad a protokolantem została Theresa Bondaruk, w skład komisji skrutacyjnej weszli Barbara Wycisk, Urszula Radkowski i Andrzej Jaromin.  

Liczenie głosów: Po zakończeniu głosowania przystąpiono do liczenia oddanych głosów. Proces ten odbywał się zgodnie z protokołem i nadzorem komisji wyborczej, zapewniając transparentność i uczciwość wyników.

Ogłoszenie wyników: Po zakończeniu liczenia głosów ogłoszono wyniki wyborów. W skład nowego zarządu Związku Ślązaków w Chicago na okres 2023-2025 zostali wybrani:

Piotr Brzek – prezes ZS: Piotr Brzek został wybrany na stanowisko prezesa Związku Ślązaków w Chicago. Jego kandydatura cieszyła się dużym poparciem członków Związku, co przekładało się na zwycięstwo w wyborach. Jako prezes, Piotr Brzek będzie odpowiedzialny za ogólne kierowanie działalnością Związku i reprezentowanie organizacji na zewnątrz.

Andrzej Matejczyk – wiceprezes ZS: Andrzej Matejczyk został wybrany na stanowisko wiceprezesa Związku Ślązaków w Chicago. Jego doświadczenie i zaangażowanie w sprawy społeczności śląskiej przyczyniły się do jego wyboru. Jako wiceprezes, będzie pełnił funkcję zastępcy prezesa i będzie wspierał go w zarządzaniu Związkiem.

Halina Szyrzyna – skarbnik ZS: Halina Szyrzyna została wybrana na stanowisko skarbnika Związku Ślązaków w Chicago. Jej kompetencje w dziedzinie finansów oraz zdolności organizacyjne przekonały członków do udzielenia jej zaufania. Jako skarbnik, będzie odpowiedzialna za zarządzanie finansami Związku i dbanie o jego stabilność finansową.

Teresa Bondaruk – sekretarz ZS: Teresa Bondaruk została wybrana na stanowisko sekretarza Związku Ślązaków w Chicago. Jej umiejętności komunikacyjne i organizacyjne sprawiły, że członkowie Związku powierzyli jej tę odpowiedzialną rolę. Jako sekretarz, będzie odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji, organizację spotkań zarządu i kontakt z członkami.

Tadeusz Gaweł – organizator imprez ZS oraz asystent organizatora imprez Ryszard Kozicki: Tadeusz Gaweł został wybrany na stanowisko organizatora imprez Związku Ślązaków w Chicago, a Ryszard Kozicki jako jego asystent. Ich zaangażowanie w organizację różnych wydarzeń oraz ich zdolności koordynacyjne przekonały członków do ich wyboru. Będą odpowiedzialni za planowanie i realizację różnorodnych imprez kulturalnych i społecznych organizowanych przez Związek. Ryszard Kozicki, jako asystent, będzie wspierał Tadeusza Gawła w realizacji tych zadań.

Wybory ZS 2023

Cały proces wyborczy przebiegł w atmosferze demokratycznej rywalizacji, gdzie członkowie Związku mieli możliwość wyrażenia swojej woli poprzez oddanie głosu na wybrane osoby. Wybrany zarząd będzie pełnił funkcję przez okres 2023-2025 i będzie kontynuował pracę na rzecz śląskiej społeczności w Chicago, reprezentując jej interesy i organizując różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, społeczne i edukacyjne.

KOMISJA REWIZYJNA 2023-2025 

Halina Szymiczek

Grazyna Drozdziak

Mieczysława Gaweł