Ślaska Kapliczka MB Piekarskiej w Merrillville, IN

Uroczystość Otwarcia i Poświęcenia Śląskiej Kapliczki MB Piekarskiej w Merrillville, IN USA.

Niedziela 10 września 2023 był to dzień wyjątkowy dla całej Polonii Chicagowskiej a w szczególności dla tych o śląskich korzeniach. Po raz pierwszy poza granicami Śląska i Polski powstała Śląska Kapliczka – Matki Boskiej Piekarskiej Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Merrillville, IN.

Ta historyczna chwila miała miejsce podczas uroczystej Mszy Świętej odprawionej w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej o godzinie 12:00. Mszę świętą poprowadził Kustosz Sanktuarium, O. Mikołaj Markiewicz SDS, w asyście Kapelana Związku Ślązaków Ameryki Północnej w Chicago, Ks. Łukasza Pyka oraz O. Andrzeja Waszczuk SDS.

Kościół był wypełniony po brzegi dostojnymi gośćmi, w tym Konsul Generalny RP w Chicago, Pan Pawłe Zyzak, przedstawicielami polonijnych organizacji, polonijnych mediów, sponsorami, darczyńcami i przedsiębiorcami polonijnymi. To było wyjątkowe spotkanie, które połączyło wiele serc w modlitwie i wdzięczności.

Na uroczystościach nie zabrakło również artystycznego urozmaicenia. Polonijny Zespół Taneczny “Wesoły Lud”, reprezentujący Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce, wraz z dyrektorem i choreografem zespołu, Panem Ryszard wraz z małżonką Micheline Jamiński, Vice President PRCUA, wzięli udział w uroczystości kościelnej.

Nie można zapomnieć o muzycznej oprawie Mszy Świętej którą dostarczyła Orkiestra Dęta pod dyrekcją Pana Konrada Pawełka. Górnicy w mundurach galowych, goście w strojach śląskich oraz członkowie Związku Ślązaków dopełnili uroczystą oprawę liturgiczną, nadając jej wyjątkowy charakter.

W trakcie kazania Kustosz Sanktuarium, O. Mikołaj Markiewicz, przypomniał nam historyczną część obrazu Matki Boskiej Piekarskiej i jej cudowne uzdrowienia oraz znaczenie jej kultu w historii Polski i Śląska.

Po zakończeniu oficjalnej części Mszy Świętej głos zabrał Konsul Generalny RP w Chicago, Paweł Zyzak, który również nawiązał do historycznych dziejów cudownego obrazu Matki Boskiej Piekarskiej, wyrażając ogromne zadowolenie, że teraz Polonia w USA, pochodząca ze Śląska, będzie jeszcze bogatsza w historie o swoich śląskich korzeniach, reprezentując Ślązaków na ziemi Amerykańskiej.
Następnie przemawiał Prezes Związku Ślązaków w Ameryce Północnej w Chicago, Piotr Brzęk, który podkreślił znaczenie historycznego momentu, który dokonał się tego dnia. Powstanie pierwszej w historii Kapliczki Matki Boskiej Piekarskiej w Merrillville, Indiana, było wydarzeniem niezwykle doniosłym.
Prezes Piotr Brzęk wyraził również podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania Kapliczki:
Dla gospodarzy Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej dla Ojców Salwatorianów,
Dla Ojca Mikołaja Markiewicza, kustosza Sanktuarium,
Dla Kapelana Związku Ślązaków w Chicago, Ks. Łukasza Pyka,
Dla Brata Piotra i wszystkich dostojnych gości przybyłych na tę uroczystość,
Dla przedstawicieli polonijnych organizacji i klubów,
Dla sponsorów i darczyńców, za duchowe i materialne wsparcie którzy umożliwili powstanie Kapliczki,
Dla braci górników, którzy zawsze towarzyszą nam na wszystkich uroczystościach.
Dziękujemy zespołowi tanecznemu “Wesoły Lud” i Panu Ryszardowi,
Dziękujemy orkiestrze dętej i dyrygentowi Panu Konradowi Pawełek,
Dziękujemy polonijnym mediom za obecność i przekaz informacji o powstaniu Ślaskiej Kapliczki MB Piekarskiej w mediach polonijnych oraz społecznościowych,
Dla wykonawcy pięknego obrazu i elementów Kapliczki, Panu Leonardowi Szczurowi,
Dziękujemy wszystkim członkom Związku Ślązaków i ich rodzinom za wsparcie i obecność.

Brat Piotr SDS, który posługuje od wielu lat w Sanktuarium w Merrillville, IN podziękował za dary otrzymane dla Kapliczki od proboszcza Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej w Piekarach Śląskich, Ks. Mirosława Godziek, oraz od darczyńców, którzy przekazali kilka przedmiotów o znaczeniu historycznym związanych z kopalniami na Górnym Śląsku oraz historią powstania Bractwa Kultu Św. Barbary, Patronki Górników.

Po przemówieniach wszyscy zebrani goście przeszli w procesji z kościoła do kaplicy, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie Obrazu Matki Boskiej Piekarskiej w Kaplicy. Odsłonięcia dokonali Pan Konsul RP, Paweł Zyzak, oraz Prezes Związku Ślązaków Ameryki Północnej w Chicago, Piotr Brzęk. Następnie O. Mikołaj Markiewicz i towarzyszący mu księża, Ks. Łukasz Pyka i O. Andrzej Waszczuk, poświęcili Obraz i Kaplicę.

Po uroczystym poświęceniu Kaplicy Matki Boskiej Piekarskiej, O. Mikołaj udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa. Następnie wszyscy udali się do Sali Milenijnej na smaczny obiad i występ zespołu tanecznego “Wesoły Lud” oraz koncert orkiestry dętej. To był czas radości i wspólnego świętowania, który trwał do późnych godzin popołudniowych.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim gościom za obecność i wsparcie. To wielki dzień dla naszej społeczności polonijnej i dla Ślązaków, którzy teraz mają swoją Kapliczkę Matki Boskiej Piekarskiej tutaj w Ameryce. Niech Matka Piekarska obdarza nas miłością i sprawiedliwością, których tak bardzo potrzebujemy w dzisiejszych czasach. Szczęść Boże!

Informujemy, że zgodnie ze Śląską tradycją pielgrzymowania do Pani Piekarskiej od teraz co roku będziemy pielgrzymować w drugą niedzielę września, aby pokłonić się Matce Boskiej Piekarskiej w Meriilville, IN. ZapraszaMY już dziś na wielki Śląski Odpust 8 września 2024 roku.

Relacja Foto i Video.

Dla pełniejszego zobrazowania tego wydarzenia, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.zwiazekslazakow.com oraz mediów społecznościowych na Facebooku i Instagramie, gdzie wkrótce pojawią się zdjęcia i nagrania video. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za obecność i życzymy błogosławieństwa Bożego Waszym rodzinom. Szczęść Boże!

	

01

Image 1 of 42